Jessica Marie Inalvez-Dela Pena, Dr. Arlyn C. Cura, Prof. Juvy V. Galamay
College of Teacher Education/ Tarlac State University, Tarlac City Region 3 , Philippines
Abstract
Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagbuo at balidasyon ng interaktibong modyular sa pagtuturo ng mga suprasegmental. Ang diin, antala/hinto, at ang intonasyon sa pagtuturo sa kolehiyo taong panuruan 2010-2011. Ginamit ang Research and Development Method sa pananaliksik na dumaan sa proseso ng paggawa at pagpapaunlad ng modyul na ginamitan ng teknolohiya. Ang presentasyon ng nabuong modyul ay ginawa sa paglalapat ng power point presentation na ginamitan ng visual basic. Ito ay dumaan sa apat na proseso: pagbuo ng modyul, pagpapaunlad sa modyul, pagpapabalidasyon ng modyul at ang paggamit ng mga try-out group sa modyul. Nagkaroon ng pinakamataas na katanggap-tanggap na resulta ang pagbuo at balidasyon ng interktibong modyul na siyang naging daan upang malubos ang pagkaunawa sa mga suprasegmental at maging matagumpay ang pagsasakatuparan nito.
Keywords: Interaktibong Modyul, Suprasegemental, Power Point Presentation, Visual Basic
Journal Name :
EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)

VIEW PDF
Published on : 2023-02-09

Vol : 8
Issue : 2
Month : February
Year : 2023
Copyright © 2023 EPRA JOURNALS. All rights reserved
Developed by Peace Soft