HIKBI AT HALAKHAK SA BAGONG KADAWYAN: SIPAT-SURI SA KARANASAN NG MGA GURO SA PAGWAWASTO NG AWTPUT NG MGA MAG-AARAL


Dominic Patric G. Galdonez PhD.
Special Science Teacher IV, Philippine Science High School-Ilocos Region Campus
Abstract
Maraming pagbabagong nagaganap dahil sa pandemyang kinahaharap ng mundo. Ang mga paaralan ang isa sa mga lubos na naapektuhan. Ipinahinto ang tradisyonal na pamamaraan ng pag-aaral at niyakap ang bagong kadawyan o anyo ng pagtuturo at pagkatuto. Isa sa mga problemang patuloy na kinahaharap ng mga guro ay ang pagwawasto ng mga awtput na ipinapasa ng mga mag-aaral. Nag-iisip ng iba’t ibang gawain ang mga guro para lamang matugunan ang problemang ito. Kaya sa pag-aaral, inalam at sinuri ang mga makabuluhang karanasan ng mga guro sa pagwawasto ng mga awtput ng mga mag-aaral sa bagong kadawyan. Kuwalitatibong lapit ng pananaliksik ang ginamit sa pag-aaral. Ginamit ang naratibong disenyo (Gudmundsdottir, 2001) para dalumatin ang mga datos. Sa pagsusuri ng mga datos, napalitaw ang mga Hikbi (isyung kinahaharap) at Halakhak (estratehiyang ginagamit) ng mga guro sa pagwawasto ng mga awtput. Sa Hikbi, nabuo ang tatlong isyu bilang tema: pagkokontrol ng nilalaman ng mga awtput; pagpapasa ng mga awtput; at a paggamit ng mga online platform. Sa punto naman ng Halakhak, natukoy ang limang tema: paglalaan ng pahinga sa sarili; pagbibigay ng ekstensiyon; pakikipag-ugnayan sa mga magulang; paggamit ng iba’t ibang plataporma; at pagbabahagi ng mga kagamitang pampagkatuto. Batay sa mga natuklasan, napansin na marami pa ring suliraning kinahaharap ang guro sa pagwawasto ng awtput ng mag-aaral gaya ng ipinatutupad na kurikulum; pamamaraan sa pagtataya at pagtatasa; kagamitang pampagtuturo; at sapat na kaalaman sa mga online platform na ginagamit. Likas ding mapamaraan ang mga guro (Asiegbu at Okpala, 2019). Marami silang mga estratehiyang ginagamit para masolusyonan ang problema. Ang mga ito ay nakatulong nang malaki sa mga guro para maibsan at maiwasan ang mga problema sa pagwawasto ng awtput ng mga mag-aaral. Susing salita: Hikbi at Halakhak, Bagong Kadawyan, at Pagwawasto
Keywords:
Journal Name :
EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)

VIEW PDF
Published on : 2021-11-08

Vol : 7
Issue : 11
Month : November
Year : 2021
Copyright © 2022 EPRA JOURNALS. All rights reserved
Developed by Peace Soft