EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)
Vol. 6 No. 9 (2020) EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)

EFFECT OF TAX REFORMS ON THE NIGERIAN ECONOMY
Onyekachi Louis Ezeokwelume, Prof. Regina G. Okafor
VIEW PDF EFFECT OF TAX REFORMS ON THE NIGERIAN ECONOMY
TEXT UNITS
Amanov Abdijabbor Sattarovich
VIEW PDF TEXT UNITS
LEGAL BASIS OF MILITARY PATRIOTISM
Olimjonov Khushnudbek Maxamadsalim ogli
VIEW PDF LEGAL BASIS OF MILITARY PATRIOTISM
DESIGN AND CHARACTERIZATION OF CELECOXIB FLOATING MICROSPHERES
V.Ganga Swamy, Dr. V.Anjaneyulu, Dr. Gampa VijayKumar
VIEW PDF DESIGN AND CHARACTERIZATION OF CELECOXIB FLOATING MICROSPHERES
KAWASAKI DISEASE: A CASE REPORT
Shiv Dinesh Dyarapogu, Abdul Mustaq Mohammed, Safi Ur-Rahman Mohammed, Muneb Ahmed, Dr. S P Srinivas Nayak
VIEW PDF KAWASAKI DISEASE:  A CASE REPORT
USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Mustafakulov Asror, Narimanov Bakhodir,Abdimurodov Urolbek
VIEW PDF USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
USE OF ARABIC COMMON WORDS
Khulkar Vasilovna Mirzakhmedova
VIEW PDF USE OF ARABIC COMMON WORDS
INFLUENCE ON SOIL FERTILITY OF SIDERATED PLANTS
Burxanova Dilnavoza Utkurovna, Urmanova Munisa Nezamiddinovna, Fazliddinov Burxonjon Azmiddinovich
VIEW PDF INFLUENCE ON SOIL FERTILITY OF SIDERATED PLANTS
COMPARISON OF FOREIGN EXPERIENCE IN QUALITY CONTROL OF AUDITS
Utegenova Sarbinaz Turdımuratovna, Bayjanov Sarsengali Xalmuratovich
VIEW PDF COMPARISON OF FOREIGN EXPERIENCE IN QUALITY CONTROL OF AUDITS
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS USING MULTI-FUNCTIONAL RADIOMER DEVICES, PREVENTING ACCIDENTS AND ACHIEVING ECONOMIC EFFICIENCY
Yulchiev Mashal Erkinovich, Kholiddinov Ilhom Khosiljonovich, Begmatov Eldor Muhammedovich, Muzaffarova Nodira Mahmudovna
VIEW PDF ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS USING MULTI-FUNCTIONAL RADIOMER DEVICES, PREVENTING ACCIDENTS AND ACHIEVING ECONOMIC EFFICIENCY
UNLOADING WAVES IN ELASTIC-PLASTIC FILTRATION OF A LIQUID IN UNSTABLE FORMATIONS
Kholiyarov Erkin Chorshanbiyevich, Toyirov Akbar Khasanovich, Kholliyev Fakhriddin Bokhodirovich
VIEW PDF UNLOADING WAVES IN ELASTIC-PLASTIC FILTRATION OF A LIQUID IN UNSTABLE FORMATIONS
THE EFFECTIVE WAYS OF DEVELOPING NOTE-TAKING SKILLS IN TEACHING ENGLISH
Ziyaboyeva Sevara, Kazakova Marifat, Lazokat Dadaboyeva, Ibrokhimova Mukhaddam
VIEW PDF THE EFFECTIVE WAYS OF DEVELOPING NOTE-TAKING SKILLS IN TEACHING ENGLISH
ECOLOGICAL CULTURE IN 'AVESTA'
Saparov Berdiyar Baltabaevich, Yakubov Yusuf Mingishevich
VIEW PDF ECOLOGICAL CULTURE IN 'AVESTA'
Remaining Articles are in Progress....
Copyright © 2024 EPRA JOURNALS. All rights reserved
Developed by Peace Soft